ความเห็น 2292427

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

สมชาย อิ่มโพธิ์
IP: xxx.25.206.64
เขียนเมื่อ 

สวัดีครับครูครับ

                   แทบจะไม่มีโอกาสได้แสดง  ความรู้ทีมีได้เลย  ....ถ้าไม่มีครู

รูป ปริมาณ ของ คติ ในมิติ  คือ จินตนาการ และ กรอบ ของ  รูป แบบ  มิติ ( รูป แบบ )

กการแทน และ การสร้าง  รูป  แบบ ในาการอธิบาย  หลักการ หรือ เนื้อหา ของ เรื่องนั้นๆ  ก็โดยอาศัย  การแสดง แแทน  ของ สัญฯ  ตัวอักษร ( ปรัชญา)  และ สัญฯ ตัวเลข แสดง ลักษณะ ของ  ปริมาณ

ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ขาดไป  ในการสร้างความเข้าใจ  กับ  สิ่งที่ต้องการศึกษา

ครู ครับ ผมเสียใจมาก  กับ  คนไทนที่หัวใจเป็นทาส

ผมผิดใหมครับ ที่ ไม่ได้เป็น ดร

ผมผิดใหมครับ ที่ดัน เป็น พ.ข.ร  

คนไทยทํากับคนไทยอย่างนี้หรือครับ     ตลาดการศึกษาออนไลน์

เขาทํากันด้านๆอย่างนี้หรือครับ

สุขสบายดีใหมครับท่าน  ดร ( ที่ไม่ได้อะไรมาให้ประเทศ)

มีความสุขดีใหมครับ  คุณ รัชนีย ศรีบุญเที่ยง  นิสิต โครงการช้างเผือก