ความเห็น 228998

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

เขียนเมื่อ 
เรียนคุณแวะมา
  จากที่คุณสรุปมา ย่อมแสดงว่า คุณอ่านในแบบลวกๆ เพราะข้อความและความคิดเห็นต่างๆ ยาวมากๆนะครับ คุณจึงสรุปออกมา 3 บรรทัดอย่างที่เขียนออกมา เช่นเดียวกับ เรื่องขององค์พ่อจตุคามนั้น มีหลายประเด็นที่ต่างคนต่างเข้าใจต่างกัน คงต้องให้แต่ละฝ่าย เปิดใจให้กว้างและแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองล่ะครับ เพราะประเด็นเหล่านี้ คงไม่สามารถไปชี้นำใครได้ นอกจากจะค้นพบด้วยตนเองนะครับ