ความเห็น 228908

ทฤษฎีโลกใบเล็ก หรือ Six Degrees of Separation

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์หมอปารมี

        ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะครับ

        ทฤษฎี Six Degrees of Separation นี่ บางคนก็ขยายความเกินไปกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยครับ คือ ตีความว่าเป็นสิ่งต่างๆ 2 สิ่ง อะไรก็ได้ จะมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 6 ช่วง 

        'สิ่งต่างๆ' ที่ว่านี้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ได้ เช่น เป็นสิ่งของ เครื่องหมาย แนวคิดเชิงนามธรรม ฯลฯ (ใครที่แวะผ่านมาตรงนี้ แล้วสนใจก็ลองคิดเล่นๆ ดูได้ครับ)