ความเห็น 2282171

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เกษียณจริงๆแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา ผมสามารถทำตามที่ได้วาดหวังไว้ทุกอย่าง

"อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ปลูกต้นไม้ ปฏิบัติธรรม ออกกำลังกาย ไปท่องเที่ยว และช่วยเหลือสังคมตามโอกาสอำนวย"

ตอนนี้สุขภาพ กาย-ใจ โล่งโปร่งสบาย มีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตบั้นปลายแล้วครับ

.... ขอบคุณครับที่ยังรำลึกถึงกัน