ความเห็น 2281324

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 
  • ท่าน ศน.ธเนศ ครับ ท่านทำได้ตามอุดมการณ์จริงๆ
  • อีก 12 ปี ผมก็คงทำเหมือนๆกับท่านครับ แต่ขณะนี้ ขอทำหน้าที่ ศน.ไปก่อน
  • ขอทำความดีเพื่อความดีก็แล้วกัน ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขา
  • ท่านเป็นนักวิชาการที่สมบูรณ์แบบแล้วครับ
  • สุขภาพร่างกายของท่านยังแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ