ความเห็น 2280719

วิชาธรรมกายคืออะไร ? เทียบกับข้อมูลในพระไตรปิฎก

เขียนเมื่อ 

คุณณัฏฐ์ธยาน์ สามารถเข้ามาอ่านและหาความรู้เกี่ยวกับวิชชาธรรมกายเพิ่มเติมได้ที่ เวบไซต์นี้นะครับ  http://khunsamatha.com/

มีห้องสนทนาให้พูโคย ซักถามกันได้ดด้วย ที่นี่ http://forums.212cafe.com/samatha/