ความเห็น 2279115

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องIco32ชำนาญ เขื่อนแก้ว

  • เรียบง่ายในยุ่งยาก         หรือยุ่งยากในเรียบง่าย
  • ปลอดภัยในอันตราย      หรืออันตรายในปลอดภัย
  • โอกาสในวิกฤติ             สุดแต่คิดในมุมไหน
  • งดงามในหนึ่งหัวใจ        อาจทรามในใจอีกคน