ความเห็น 2279098

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

ครูปอสองIco32 นั่งมองดาวสกาวฟ้า

แล้วคลิ๊กมาด้วยคิดถึงอิงจันทร์

ขอบพระคุณ ยิ่งนัก ที่รักกัน

มิตรภาพนั้น ย่อมงดงาม ในคำนึง