ความเห็น 2279088

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ดาIco32กานดา น้ำมันมะพร้าว

  • ภาพงดงาม ความหมาย รักในหลวง
  • วันนี้ ชนทั้งปวง คงหลังไหล
  • ถวายพระพร พ่อของ แผ่นดินไทย
  • พระทรงชัย จงทรงพระเจริญ