ความเห็น 2278951

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 
  •       ทางชีวิต ที่ดู เหมือนเรียบง่าย
  • แต่ดูคล้าย ยังมี ความสับสน
  • บางครั้งเศร้า เหงาใจ ในตัวตน
  • เกิดเป็นคน วุ่นวายนัก ให้หนักใจ
  •      นั่งโดดเดี่ยว เหลียวมอง แสนอ้างว้าง
  • มองหนทาง ยังไม่รู้ ไปทางไหน
  • ทุกข์ระทม ถมทับ ในหัวใจ
  • ใครหนอใคร มาช่วยให้ ได้พักพิง

ตอนดึกน้ำค้างลง...เหน็บหนาว แสนเหงาใจ (แต่งไปตามกลอนนะครับ) ..ราตรีสวัสดิ์ครับ