ความเห็น 2277850

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

                                   ค่ำคืนนี้ลมพัดผ่านสะท้านหนาว

                              มองดูดาวกลางฟ้าน่าไหลหลง

                              คิดถึงบ้านอิงจันทร์ลืมไม่ลง

                              ใจพะวงอยากมาอ่านขานลำนำ