ความเห็น 2276570

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะคนดีIco32ครูปอสอง
  • "แสงจันทร์" ส่องนำทางหว่างวิถี
  • เพลง "แสงจันทร์" ฉอเลาะไพเราะดี
  • ฟังทุกที ซาบซึ้ง ตรึงใจจริง