ความเห็น 2275464

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

                              ลำนำเศร้าเคล้าเสียงเพลงบรรเลงหวาน

                        ให้สะท้านในใจไม่คลายเหงา

                         ความโดดเดี่ยวอ้างว้างยากบรรเทา

                         ช่วยทำใจเถอะเราเลิกเศร้าตรม