ความเห็น 2275459

หนึ่งกวีในใจฉัน หนึ่งบทประพันธ์ที่ชื่นชม (๒) บันทึกเล่มเหงา - โสตถิเทพ แสวงประเทือง

เขียนเมื่อ 

น้องซิลเวียIco32 เข้ามาทักให้พักผ่อน

เห่กล่อมนอน ด้วยบทกลอน อักษรเศร้า

คงต่างถิ่น ไกลบ้าน มานานเนา

ร่ายกลอนเหงา กับเหตุการณ์ ที่พานพบ

พี่ก็คน ไกลบ้าน มานานนัก

ไกลคนรัก เหน็บหนาว มิรู้จบ

เถอะ...ไม่นาน กลับบ้านเลิกรานรบ

คงได้จบ ความเหงา ที่ยาวนาน