ความเห็น 2273177

ทำขวัญนาค 5 (ความเชื่อถือและศรัทธาในพิธีกรรม)

เขียนเมื่อ 

ตอบความเห็นที่ 4 หมอขวัญอายุน้อย

  • ผมอยู่กับหลักบายศรีและพิธีทำขวัญนาคมา 43 ปี จึงได้นำเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าผ่านพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะเมื่อถึงวันที่มีการสิ้นสุด ตรงนี้ยังมีความจริงให้ศึกษาเรียนรู้ได้อีกช่องทางหนึ่ง
  • ได้รับรู้ได้เห็นมาอย่างไรก็นำเสนอไปอย่างนั้น เพื่อบอกกับคนรุ่นใหม่ว่า ควรที่จะจรรโลงเอาไว้เท่าที่เราพอจะทำได้ทั้งผู้สืบสานและผู้ที่จะให้การสนับสนุนกันต่อ ไป
  • ที่ว่าเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือน้อยลง มองได้อย่างชัดเจนที่ผู้กระทำพิธี ขณะนี้จะเป็นใครก็ได้ มิใช้ผู้ที่สืบทอดมาจากครูโดยตรงอย่างสมัยก่อน ทำให้มองเห็นข้อผิดพลาดมากขึ้น อาจจะแก้ไขไม่ทันเพราะงานได้ผ่านพ้นไปเสียแล้ว