ความเห็น 2273153

ทำขวัญนาค 5 (ความเชื่อถือและศรัทธาในพิธีกรรม)

เขียนเมื่อ 

ตอบความเห็นที่ 3 หมอขวัญรุ่นใหม่

  • ในส่วนตัวของครูก็ชื่นชมในคนรุ่นใหม่ที่มีความศรัทธาในเรื่องนี้มากเพราะครูก็ถ่ายทอดพิธีทำขวัญนาคสู่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง
  • แต่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นการนำเอาประสบการณ์ตรงของคนที่มีอายุเกือบจะครบ 60 ปี มานำเสนอความคิดเห็นในเชิงอนุรักษ์ เพราะเมื่อสิ่งที่เป็นอยู่นี้หมดไปยังคงมีร่องรอยให้ศึกษาความจริงได้ที่นี่ ที่ Gotoknow.org ครับ