ความเห็น 22726

การคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

๑. ที่ผมเขียนว่า จิตเกิดจากกิจกรรมของนิวโรน... นั้น คุณอรรคพล ถามว่า จิตก่อเกิดขึ้นได้อย่างไร? นิวโรนได้สร้างสารตัวไหน + ปริมาณเท่าไร + โครงสร้างอย่างไร ?  ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า จิต ?

คำถามนี้สำคัญมาก เพราะว่า (๑) ถ้าเราได้คำตอบ เราก็สามารถสร้างจิตได้ เราสามารถสร้างความรู้สึกหรือจิตให้กับคอมพิวเตอร์  หรือหุ่นยนตร์ได้  (๒) เราสามารถอธิบายจิตโดยใช้วัตถุและพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติได้โดยไม่ต้องใช้สิ่งเหนือธรรมขาติมาอธิบาย  เช่น ถ้าเราอธิบายว่า (๒.๑) เรามีจิตได้ก็เพราะพระเจ้ากำหนดให้มา  ก็เรียกว่า เรานำสิ่งเหนือธรรมชาติมาอธิบายเหตุการณ์ธรรมชาติ  แต่ถ้าเราอธิบายว่า (๒.๒) เมื่อนิวโรนแสดงกิจกรรมก็จะเกิดการสร้างสาร ก.ขึ้นมา + ปริมาณหนึ่งมิลลิกรัม + โดยมีโครงสร้างแบบ x แล้ว จิตก็จะเกิดขึ้น!  ก็เป็นการอธิบายธรรมชาติด้วยสิ่งธรรมชาติเอง  ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติ

๒. ขณะนี้ ผมยังไม่รู้จิตตามแบบ (๒.๒) ครับ  ผมจึงพูดในระดับกิจกรรมของนิวโรนว่า  จิตเกิดจากกิจกรรมของนิวโรน  คำกล่าวนี้จึงเป็น สมมุติฐาน(Hypothesis) หรือ สมมุติฐานเชิงทฤษฎี (Theoretical Hypothesis) ทั้งนี้เพื่อหลีกหนีข้อ(๒.๑)

๓. ในปัจจุบันและอนาคต ผมพยายามหนีจาก (๒.๑) มาเป็น (๒.๒) โดยฝันว่า  จะมีใครสักคนหนึ่งมาทำให้เป็นจริงได้! และคนๆนั้นจะต้องเป็น Biochemicophysiological Psychologist (ผมตั้งชื่อเองครับ) ผมไม่รู้ว่าคุณอรรคพลเป็น Scientist สาขาใด แต่ผมสังหรณ์ใจว่า  ผมได้พบนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นเข้าแล้ว !

๔. ผมดีใจมาก  และขอขอบคุณที่ชมผม  ผมขอให้คุณอรรคพลค้นหาตอบให้ได้ ก่อนที่คนอื่นจะชิงค้นพบตัดหน้าเสียก่อน