ความเห็น 2270779

น้ำดอกกระเจี๊ยบกับพุทราจีนเพื่อสุขภาพดี

เขียนเมื่อ 

ที่โรงเรียนเก่าปลูกกระเจี๊ยบแดงครับ แต่ไม่รู้คุณค่า

ส่วนใหญจะเอาใบไปต้มไก่บ้านครับ

ขอบคุณครับ จะหามาปลูกอีกครั้งครับ