ความเห็น 226867

ภาษาไทยวันละคำ

เขียนเมื่อ 

๑๐ กว้างขวาง

      กว้าง รวมกับ ขวาง 

  • ยิ่งกว้างต้องยิ่งลึก
  • more width must depth