ความเห็น 2268664

วาดเส้นดอกไม้ 2

เขียนเมื่อ 

สงสัย

ทุกถ้อยคำอธิบาย ง่ายเข้าใจแสนกลมกลืน

ภาพงามดูสดชื่น เหมือนชัวิตพริ้วลมไหว

พระพุทธศาสน์ ชาติชาดกหยิบมาได้

อ่านซื้งตรึงทรวงใน ยินในรสของพระธรรม...