ความเห็น 226749

ภาษาไทยวันละคำ

เขียนเมื่อ 

ใจตัวเอง..ต่างคนต่างกำจัด คนแบบนี้มีน้อยกว่า คนที่ต่างคนต่างเพิ่มพูนครับ

  • ที่ทิ้งนั้นยังมีขยะ