ความเห็น 2266531

Adjective ( คำคุณศัพท์)

แอร์
IP: xxx.84.230.146
เขียนเมื่อ 

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเหมือนก้นค่ะ เวลาสอนเด็กประถมก็อยากจะหาคำอธิบายที่ง่ายๆไม่ซับ ซ้อน และเหมาะกับเด็กประถม ที่คุณครูสรุปมานี้ชัดเจนเข้าใจง่าย

ขอบคุณมากค่ะ