ความเห็น 2265

"ศึก" บ้านคลองนูน (ตอนที่ 2)

suree
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

น้องออย คะ

   ได้เลยค่ะ  พี่สุรีย์คิดว่า เราควรไปที่บ้านคลองนูน กัน  ส่วนคุณแดง ดอนไทรนั้น  เขาทำงานที่ กศน. ใช้เวลาว่างจัดรายการที่วิทยุชุมชนเพื่อพุทธศาสนาวัดถำ้้สำเภาทอง  ก็จะชวนไปสมทบด้วยแล้วกัน  ตอนนี้ที่คลองนูนเขากำลังพาทำแผนธุรกิจชุมชน (คือไม่มีวิทยากร  แต่เรียนรู้จากเอกสาร  มีครูอาสาคอยเป็นผู้อำนวยความสะดวกอยู่ ).. อยากเรียนเชิญให้ อ.พรสกล ไปด้วย จะได้ช่วยแนะนำ ชาวเราด้วย  แล้วพี่สุรีย์จะเรียนเชิญ อ.ไอศูรย์ ด้วยไม่ทราบท่านจะว่างหรือเปล่า ..ด้วยความยินดี ค่ะชาวคลองนูนก็เช่นกัน   7 ก.ย 48