ความเห็น 226456

ภาษาไทยวันละคำ

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้เข้ามาอ่านค่ะ  ชอบค่ะที่เขียนแนวนี้

"ตัวเรานั่นแหละ ที่เป็นกำแพงกั้นขวางเราไว้"

  • ตัวเรา อีโก้เรา เงินเรา ญาติเรา พี่น้องเรา เชื้อชาติเรา ประเทศเรา ศาสนาเรา ของของเรา  เมื่อไหร่เราจะเห็นว่า นี่เป็นโลกของเราบ้าง โลกจะไม่วุ่นวายอย่างเช่นทุกวันนี้ 
  • ติเหมือนยาขม ชมเหมือนยาพิษ
  • มีน้อยคนนักที่จะเห็นยาขมเป็นขนมหวาน