ความเห็น 2262715

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

ติ๋ว..ตองหนึ่ง นี่แหละตัวจริงของลุงเอกใน"เจ้าเป็นไผ." แท้ที่จริงลุงเอกก็คือ นศ.คนหนึ่งที่มีบทบาทเล่นไปตามบทที่เขากำหนดให้ ในโลกแห่งการเรียนรู้