ความเห็น 2262632

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

ติ๋ว..ตองหนึ่ง
IP: xxx.87.103.192
เขียนเมื่อ 

ที่ผ่านมานึกว่ารู้จักลุงเอกแล้วซะอีก

ที่แท้เพิ่งมารู้จักหลายอย่างจาก"เจ้าเป็นไผ."

ที่ไม่ต้องรอรู้หลังอ่านคือ..รู้ว่าลุงเอกจัดหลักสูตร๔ส

ที่ทำให้เข้าใจได้เองว่าลุงเอกคือนักการศึกษาที่สังคมไทยต้องการ

ที่ทำให้ผู้เรียนตื่นตัว.งสัมผัสปัญหาจริง..มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และเนอแนวทางแก้ปํญหา

ที่เรียนกันอย่างสนุกและท้าทายให้ใช้ปัญญากันตลอดเวลา

ที่ต้องการจะบอกลุงเอกมากคือเรียนมาหลายแห่งแต่เพิ่งได้มาศึกษาแบบที่เรียกว่าสิกขาที่นี่(๔ส)

ที่ขอบอกให้คนอื่นรู้คือ.....ช่วยกันจัดให้มีการเรียนรู้จริงๆเบบที่ลุงเอกทำกันให้จริงจังเถิด

ที่จะทำให้การศึกษาของไทยมีผลเป็นพลังแก่สังคม....ไม่ใช่..ภาระ....อย่างที่เป็นอยู่

ที่สำคัญในกระบวนการเรียนพบว่าผู้เรียนต่างเรียนรู้ที่จะช่วยกันเสริมสร้างสันติสุขซึ่งกันและกันอย่างไม่รู้ตัว

​................................................................กราบคารวะมาด้วยดวงใจ