ความเห็น 226169

ผู้ดู ผู้เป็น

เขียนเมื่อ 

เราเป็นเพียงแต่ผู้เฝ้าดู เท่านั้น  ผมเองก็ใช้วิธีนี้ครับ เฝ้าดู การเกิดดับ อยู่เงียบๆ อาการของอารมณปัจจุบัน (ภาวะกายและใจปัจจุบัน ) มีอะไรเกิดขึ้น ( จิตคิดอะไร ดู  กายเปลี่ยนแปลงอะไร ดู  )  มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีอะไรดับไป มองที่ กาย กับ ใจ  สุดท้ายจริงๆ ของปฏิบัติธรรมคือ ความบริสุทธิ์ ผ่องใส ( อย่าลืมครับ ความบริสุทธิ์ต้องดูที่ใจ )  การปล่อยวาง เป็นทางหนึ่งของการบรรลุธรรมแต่ยังไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์

 เฝ้าดู  เรามีหน้าที่  เฝ้าดู