ความเห็น 226135

ภาษาไทยวันละคำ

เขียนเมื่อ 

คำว่า "ขี้" หากไปรวมกับคำอื่นๆ ความหมายส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่ไม่ดี ยกเว้น

  • ขี้เหล็ก
  • ขี้สงสาร
  • ขี้สงสัย
  • ฯลฯ คิ ไม่ออก แล้ว 

 อาหารเก่าในตัวเราก็คือ ขี้ ดังนั้นในตัวเราจึงเต็มไปด้วยของไม่ดีและเน่าเหม็น แต่ไม่ยักกะมีใครได้กลิ่น

  • กลิ่นเลือดของคนจะเหม็นคาวที่สุด (สารพัดอาหาร)
  • กลิ่นปาก เราเคยชินจนไม่ได้กลิ่น
  • กลิ่นเต่า
  • ฯลฯ คิ ไม่ออก แล้ว
  • แต่ขี้ที่เหม็นที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ในใจเราเอง เช่น ขี้โกง กลิ่นจะเหม็นไปทั้งประเทศลามข้ามทวีปเลยทีเดียว

กำจัดขี้หรือขยะในใจกันเถอะ