ความเห็น


ทำอย่างไรให้ชุมชน/หมู่บ้าน สนใจติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ว่าให้ความสนใจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือไม่  การวิเคราะห์ให้ตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่มีหรือไม่ ที่ตรวจสอบและอ้างอิงได้ คือ ผลการจับกุมดำเนินคดีในพื้นที่ ถ้าผู้กระทำผิดเป็นคนในพื้นที่ ผู้นำ/ข้าราชการ ทั้งท้องถิ่น/ท้องที่ จะต้องตระหนักว่าเป็นโจทย์ที่จะต้องเร่งแก้ไขหาคำตอบโดยเร่งด่วน หากจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรีบสนับสนุนทันที ถ้าไม่มีงบประมาณ (ส่วนใหญ่มักจะเป็นข้ออ้าง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นตัวหลักในการประสานงานจัดทำเวทีประชาคมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในทันที (การประชาคมไม่ต้องใช้งบประมาณและต้องชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าไม่มีงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากเหตุใด) ถ้าไม่มีการดำเนินใดๆเลย จะถือว่าผู้เกี่ยวข้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  สรุป ประชาชนในพื้นที่จะต้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ หากประชาชนเข้มแข็ง ยาเสพติดในพื้นที่น่าจะหมดสิ้นไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี