ความเห็น 2258311

How to teach students to write poems

เขียนเมื่อ 

พี่เป็นครูภาษาไทยอ่านออกก็หาไม่นะนี่

พี่อ่านมาหลายตอนแต่ยังอ่อน ABCD

พี่อ่านทุกขั้นตอน เอ๊ะกลการสอนนี้ดี

พี่อ่านกระท่อนกระแท่นจึงขอแผ่นหลบลี้