ความเห็น


การสอนในคลินิกนั้น เป็นการสอนให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในห้องเรียนทั้งหมดมาใช้จริง ซึ่งอาจารย์จะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการที่จะสอนให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งโดยทั้งนั้น นักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่าง กันในหลายๆ ด้าน ดังนั้นอาจารย์ ต้องใช้ทั้งจิตวิญญาณ ศาสตร์และศิลป์ เข้ามาช่วย เพื่อปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน จึงจะหล่อหลอมพวกเขาเหล่านั้นเป็นพยาบาลที่ดีได้ในอนาคต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี