ความเห็น 2255712

งานกฐินบุญประจำปี ๒๕๕๓ ของ SCB ที่วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับคุณนงนาท.....

-วันก่อนนำภาพเด็ก ๆ มาเยี่ยม...

-วันนี้ เก็บ "เครือเขาคำ" มาฝากครับ.....