ความเห็น 2254353

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้ำใจจากอุ้มบุญ อยากฝากต้นผักเหลียงไว้ทำพันธ์สักต้น หากมีโอกาสครับ