ความเห็น 2253964

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ ระพี ที่โรงพยาบาลก็เสียหายหนัก หลังคาตรงห้องบริหารพัง วันนี้ต้องย้ายห้องบริหารไปอยู่ศูนย์ประกันคุณภาพ