ความเห็น 225385

เครื่องมือช่วยเลือกคน

เขียนเมื่อ 

สมกับเป็นคำถามของนักวิทยาศาสตร์จริงๆ ครับ

ผมคิดว่ากระบวนการทุกอย่าง เป็นการจัดแบ่งเป็นประเภท (classification) ซึ่งน่าจะถูกทุกวิธีครับ ขึ้นอยู่กับว่าการจัดแบ่งใช้ตัวแปรอะไร ก็มีความแม่นยำตามความหมายของสถิติ แต่ไม่ได้แม่นขนาดที่ขึ้นมาเป็นรหัสแปะไว้ให้อ่านที่หน้าผากครับ ;-)

มนุษย์มีหน้าเดียว (หมายถึงหน้าที่มีตา/จมูก/ปาก) แต่มีจิตใจที่ซับซ้อนหลายด้าน คุณลักษณะที่ถูกจัดกลุ่มไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน ของโมเดลต่างๆ ได้รับการศึกษามาแล้วว่ามี correlation สูง; การมี correlation สูง ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าคนๆ หนึ่งที่มีลักษณะแบบหนึ่ง จะต้องมีลักษณะแบบอื่นๆ ในกลุ่มนั้นด้วย (เหมือนการจัดวงศ์ในชีววิทยา หรือลัทธิเหยียดผิว) แต่คนๆ นั้นจะมีแนวโน้มที่จะมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มนั้น

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน หากเชื่อเรื่องของกรรม คำอธิบายว่าทำไมจึงแตกต่างเป็นอจินไตยครับ

การจัดหมวดหมู่ตามพฤติกรรมไม่ว่าจะแบ่งเป็น 2 หรือ 40 ก็เป็นไปเพื่อความง่ายที่จะทำความเข้าใจครับ

ในโมเดล DISC หากใครสักคน มีคุณลักษณะเด่นทั้ง D I S C ตาม chart เรียกว่า "tight" ครับ ตามความหมายของการอ่าน chart จะสรุปไม่ได้ชัด ส่วนจะมีผลเป็นบวกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเข้าใจตนเองแค่ไหน เลือกใช้คุณลักษณะต่างๆได้อย่างถูกกาละเทศะ และเหมาะกับจริตของคนที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่ในเวลานั้นหรือไม่

ขอลอกเอาข้อความในตอนท้ายของบันทึกมาแสดงไว้อีกครั้งหนึ่งครับ

เรื่องที่สำคัญที่สุด คือการประเมินแบบนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยสังเกตและวิเคราะห์ฐานความคิด (ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรม) แต่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือตัดสินความประพฤติ-พฤติกรรม และไม่ได้ตัดสินบุคลิกภาพ; Profile ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม มีทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง และไำม่มีั Profile แบบไหนที่ด้อยกว่าแบบอื่น; งานจะสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่เราเลือกคนที่เหมาะกับงานนั้นหรือไม่ ดังนั้นหากเข้าใจคน ก็จะช่วยให้มีโอกาสสำเร็จได้ง่ายขึ้น