ความเห็น 2253180

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็มครับ

ไม่ง่ายแต่พึงกระทำครับ