ความเห็น 2252724

เทคโนโลยีและสารสนเทศหมายถึงอะไร

เจียงดาว
IP: xxx.172.215.246
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะ