ความเห็น 2252209

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

คนไทย..ยังไงๆก็ต้องช่วยเหลือกัน

รักกันประเทศไทย..