ความเห็น 2252148

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

คนไทยน้ำใจงามมีมากมาย ช่วยกันบอกต่อกันมากๆนะคะ