ความเห็น 2251625

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

  • ปีนี้น้ำท่วมหนัก  มาเร็วกว่าปีก่อน ๆ
  • แต่ก็ได้เห็นน้ำใจอันงามของเพื่อนร่วมชาติ ที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
  • สัปดาห์ก่อน ชุมชนละแวกที่ตัวเองอยู่ก็รวบรวมเงินและข้าวของไปช่วยผู้ประสบภัยเหมือนกัน
  • คนละเล็กละน้อย  ช่วยกันแบ่งปันค่ะ