ความเห็น 2251443

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

การช่วยเหลือเยียวยาหลั่งไหลมาทุกวัน

แต่เหนือสิ่งอื่นได ต้องเยียวยาตัวเองให้เข้มแข็งก่อนครับ