ความเห็น 2250983

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครู รินดา หากว่ากันถึงฤดูกาล

น้ำท่วมครั้งนี้เป็นฝนต้นฤดู ที่เสียหายหนักเพราะมาพร้อมพายุ ดินถล่ม จึงเสียหายหนักครับ