ความเห็น 2250741

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

หญ้าคา
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

ขอสะท้อนความคิดเห็น ตอนนี้ดิฉันกำลังเรียนระดับปริญญาโท แต่เรียนภาคสมทบเพราะทำงานด้วย สำหรับดิฉันจะถามตัวเองก่อนที่จะศึกษาว่าทำไมต้องเรียน คำตอบที่ตอบกับตัวเองคือก็ต้องการพัฒนา และให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ตอนนี้เริ่มเขียนโครงร่างแล้ว สิ่งที่สังเกตความคิดคนการทำวิทยานิพนธ์ของคนรอบๆ คนส่วนใหญ่มองว่าจบยาก ยาก บางคนบอกว่าก็ปริญญาเหมือนกันทำสารนิพนธ์ก็ได้ หรือไม่ก็อยากจบเร็วๆ หรือทำวิทยานิพนธ์แต่ของ่ายๆ หนูมองว่า แล้วปัจจุบันการเรียนเป็นการแค่ให้รู้ว่ามีวุฒิที่สูงแค่นั้นหรือ การคำนึงถึงคุณภาพ หรือความท้าทายมุ่งมั่นในวงการศึกษามันเหลือน้อยเหลือเกิน และเมื่อไม่ที่คิดไม่เหมือนคนอื่น เขาก็จะหาว่าเราไปหาเรื่อง เราคนแปลก มองแล้วหนูว่าสังคมก็แปลกขึ้นนะค่ะ