ความเห็น


การตั้งคำถามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะสามารถทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ครูจึงต้องมีเทคนิควิธีการตั้งคำถามหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามขณะท่ีกำลังเรียนได้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท