ความเห็น 2250467

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ บุษยามาศ ที่มาให้กำลังใจ

ฝนยังไม่หยุดครับอาจารย์