ความเห็น 2250203

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

"ดอกชุมเห็ด เห็ดชุม ชูพุ่มดอก

สัญลักษณ์บ่งบอก ฤดูกาล ผ่านราศรี

สรรพคุณ ทางยา รู้กันดี

ทุกพื้นที่ ใช้ชุมเห็ด แก้ท้องผูก.......

ขอบคุณท่านเพชรที่นำชุมเห็ดมาฝากครับ