ความเห็น 2249244

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

ใช้เพื่อนบ้านเป็นรั่วบ้าน เพื่อนมาทำกิจกรรม มาใช้เครื่องมือสื่อสารได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับทุกคน น้ำชา กาแฟ เปิดฟรีตลอดครับ แม้ผมจะไม่อยู่บ้าน ก็มีทีมงานของกลุ่มมาทำกิจกรรมตลอดครับ