ความเห็น 2249208

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านผอ. พรชัย ก็คงจะมี คนประสงค์ ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกเงิน จึงออการออกหน้าครับกอุบาย หาประโยชน์ใส่ตนโดย