ความเห็น 2249192

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครู ป1

"มีสุขร่วมเสพย์ มีทุกข์มีภัยร่วมใจกันช่วยเหลือ"ผู้ประสบภัย