ความเห็น 2249148

ดีเปรสชั่น(ฝนตก น้ำท่วม เกาะหมาก เกาะนางคำ มืดๆค่ำๆ ไม่จำเป็นไม่อยากไป)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ ไทบ้านผำ

ยามปกติพื้นที่ตำบลนี้แม้นอยู่ในอำเภอเดียวกัน หากไม่ธุระผู้คนก็ไม่ผ่านไป

แต่พอมีภัยก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน